Telugu Cine Ragalu

 

INDEX OF RAGAS

(Click on Raga)

 

 

Raga

Page

1

Athana

5

2

Amritavarshini

7
3

Alahaiya Bilawal

8
4

Asaveri

9
5

Ananda Bhairavi

10
6

Abheri

13
7

Abhogi

25
8

Arabhi

27
9

Andolika

31
10

Ishamanohari

33
 

Udayaravichandrika (see Shuddha Dhanyasi)

 
11

Kadanakutuhala

34
12

Kanakangi

35
13

Kannada

36
14

Karnataka Devagandhari

38
15

Kalyana Vasanta

39
16

Kalyani

40
17

Kalavati

51
18

Kalingada

52
19

Kambavati

53
20

Kanada

54
21

Kafi

58
22

Kafi Kanada

65
23

Kamavardhani

66
24

Kantamani

67
25

Kambhoji

68
26

Kiravani

70
27

Kuranji

74
28

Kuntalavarali

76A
29

Kedara

76B
30

Kedaragowla

77
31

Khamas

80
32

Kharaharapriya

83
 

Gamakakriya (see Purvi Kalyani)

 
 

Gamanashrama (see Marwa)

 
33

Gunakriya

86
34

Gowdasaranga

87
35

Gowrimanohari

88
36

Gowla

90
37

Ghurjari

92
38

Chakravakam

94
39

Chandrakauns

97
40

Chamaram

99
41

Charukeshi

100
42

Chittaranjani

103
 

Chenchurutti (see Jhenjhuti)

 
 

Jaijaivanti (see Dwijavanti)

 
43

Jayantasri

104
44

Zila

105
45

Zila Mand

106
46

Jog

107

47

Jaunpuri

108

48

Jhenjhuti

109

49

Tilak Kamod

110

50

Tilang

111

51

Todi

115

52

Darbari Kanada

117

53

Darbaru

120

54

Dani

121

55

Dwijavanti

122

 

Durga (see Shuddha Saveri)

 

56

Devagandhari

125

57

Desh

126

58

Deshkari

130

59

Deshi Sarang

131

60

Dhanyasi

132

61

Dharmavati (also see Madhuvanti)

134

62

Nata Bihag

136

63

Nata Bhairavi

137

64

Naata

140

65

Naata Kuranji

142

66

Narayani

143

67

Nadanamakriya

144

68

Narayani

146

69

Nilambari

147

70

Patadeep

148

71

Pata Bihag

150

72

Parameshwari

151
 

Pahadi (see Yadukula Kambhoji)

 

73

Prati Madyamavati

152

74

Pantuvarali

153
 

Pilu (see Kafi)

 

75

Punnaga Varali

154
76

Purnachandrika

156
77

Purvi Kalyani

157
78

Farazu 

158
79

Basant

160
80

Bahar

161
81

Bahudari

162
82

Bageshri (also see Naata Kuranji)

163
83

Bilahari

167
84

Bihag

170
85

Bindimalini

173
86

Brinavani Saranga

174
87

Begada

178
88

Bowli

179
 

Bhimpalas (see under Abheri)

 
89

Bhupala

181
90

Bhairavi

184
91

Madhyamavati

186
92

Madhukauns

194
93

Madhuvanti (also see Dharmavati)

195
94

Malayamarutam

196
95

Malahari (Mallari)

198
96

Malhar

200
97

Mangalakaushika

201
98

Mayamalava Gowla

202
99

Marga Hindola

206
100

Marwa

207
101

Maru Bihag

208
102

Malgunji

209
 

Malkauns (see Hindola)

 
103

Mand

210
104

Mukhari

213
105

Megha

215
106

Megharanjani

216
107

Mohana

217
108

Mohana Kalyani

230
109

Yedukula Kambhoji (incl. Pahadi)

231
110

Yamuna Kalyani

238
111

Rasavali

241
112

Ranjani

242
113

Rageshri (Rageshwari)

243
114

Reetigowla

245
115

Revati

247
116

Lalita

249

117

Vakulabharanam

251

118

Varali

253

119

Valaji

255

120

Vasanta

256

121

Vasanta Bhairavi

257

122

Vachaspati

258

123

Vijayananda Chandrika

259

124

Shahana

260

125

Shankara

262

126

Shankarabharanam

263

127

Sharada

268

128

Shivaranjani

269

129

Shri

275

130

Shriranjani

278

131

Shuddha Kalyani

279

132

Shuddha Dhanyasi (Udayaravichandrika)

280

133

Shuddha Saranga

283

134

Shuddha Saveri (Durga)

285

135

Shubha Pantuvarali

287

136

Shubhali

290

137

Shanmukhapriya

291

138

Saraswati

294

139

Sarasangi

296

140

Sama

297

141

Saramati

300

142

Saranga

301

143

Saveri

303

144

Sindhubhairavi

305

145

Simhendrumadhyama

315

146

Sunadavinodini

317

147

Surati

318

148

Saurashtra

320

149

Hamir

321

150

Hamir Kalyani

322

151

Hari Kambhoji

324
152

Hamsadhwani

329
153

Hamsanadam

332
154

Hamsanandi

333
155

Hindola

336
156

Huseni

344
157

Hemavati (Hymavati)

345

 

    HOME Next # 1